top of page
Search
  • Writer's pictureanu

Where to study Cybersecurity in Finland?

Updated: Jan 12, 2020


Is studying a cybersecurity a way to land a job in cybersecurity?


Yes and no!


NO - If you are technical enough, no degree is needed. Just apply for a job and show your skills.


YES - for people like me, it has helped a lot to understand the big picture and I think that is one of the reasons why I got my current job. I currently study cybersecurity in the University of Jyväskylä (JYU) and Jyväskylä AMK University of Applied Sciences (JAMK), where I am doing a Master of Engineering degree.

In JYU, I have learnt more about the national levels of cybersecurity (resilience, threats, intelligence, information operations and so on) and at JAMK I have gained a lot of information that I can use at work. For example, at our first course “Security Management in Cyber Domain” we learnt about information security concepts, information security management tools and cyber threats.


We had a group assignment to Develop CSMS (Cyber Security Management System), which is the plan to identify risks and ways to mitigate them via security solutions, policies, awareness and so on. Read more about CSMS from SANS Institute.


Here is a list of further education I am aware of:

(Information is copy pasted from school sites, some are only in Finnish. Sorry about that!)
Degree: Cyber Security, Master of Engineering

Study mode: Part-time studies

Length: 60 ECTS Cr (2 years)

Annual intake: 20

Application period: 8 Jan 2020 - 22 Jan 2020


Introduction: Learn how to plan, develop, implement and control technological solutions

After completing the studies you will know about management, technical implementations, auditing, legislation and regulations of cyber security. You know how to plan, develop, implement and control different technological solutions in realistic company environments. You also learn how to test and audit these solutions. You have the knowledge and skills to defend cyber security attacks in a realistic environment.


The teaching will be conducted in English.


University of Jyväskylä (JYU)


Kyberturvallisuuden maisteriohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijalle vankka osaaminen työskentelyyn kyberturvallisuuden kokonaishallintaa vaativissa johtamis- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksessa tarkastellaan kybermaailmaa ja sen turvallisuutta hallinnollisesta ja teknologisesta näkökulmasta. Maisteriohjelmassa sisällöllisiä painopistealueita ovat kyberturvallisuuden suunnittelu, johtaminen ja tietoturvallisuusriskien hallinta niin johtamisen kuin teknologiankin näkökulmasta.


Maisteriohjelmasta valmistuu asiantuntijoita, jotka osaavat analysoida turvallisuuteen vaikuttavia ilmiöitä. Opinnoissa käsitellään turvallisuutta ja sen muutosta, kriisejä ja konflikteja sekä teknologian kehittymisen ja globalisaation merkitystä niihin. Ohjelma toteutetaan yhdessä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kanssa.

Keskeinen osa opintoja on myös strateginen tiedustelu: ohjelma tarjoaa valmiudet turvallisuuteen liittyvän tiedon hankintaan ja analysointiin niin, että turvallisuusympäristön ymmärtäminen ja hallinta on mahdollista. Ohjelma on suomenkielinen. Opiskelu vaatii erinomaista suomen kielen ja hyvää englannin kielen hallintaa.Kyberturvallisuuden maisteriohjelman ohella kyberturvallisuuden opintoja voi suorittaa myös kyberturvallisuuden opintokokonaisuutena, joka on koostettu kyberturvallisuuden maisteriohjelman ja informaatioteknologian tiedekunnan opetuksesta. Opintokokonaisuus sopii sivuaineeksi yliopistotutkintoihin tai täydennyskoulutuksena suoritettavaksi.


Jos haluat maistiaiset kyberturvallisuudesta, voit käydä "johdatus kyberturvallisuuteen kurssin:Xamkin kyberturvallisuudenYAMK-koulutuksessa saat alan uusinta tietoa ja osaamista. Uusia taitoja tarvitaan estämään, havaitsemaan ja kyberhyökkäyksen toteutuessa myös korjaamaan vahingot. YAMK-koulutuksen ydin on toiminnallisen kyberturvallisuuden taidoissa. Opintojen keskiössä on kyky havaita tietojärj estelmien kyberturvallisuuspuutteita. Koulutuksessa opit suunnittelemaan ja ylläpitämään tietoturvallisia yritysten tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja.


Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus 30 op on tarkoitettu insinöörin, it-tradenomin tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Koulutus soveltuu työkokemusta omaaville tietotekniikan ammattilaisille, joilta puuttuu nykyaikaiset kyberturvallisuusosaamisen tiedot ja taidot.


Koulutuksen laajuus on 30 op ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisena. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta kahtena päivänä kuukaudessa. Opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.Tieto- ja kyberturvallisuus opintojaksolla on 5 osa-aluetta:


1. Orientation, Cybersecurity Framework used in studies

2. Protecting information

3. Protecting against Human Threats

4. Protecting IT-systems and networks

5. Hot topics & summary


Opintojakso pidetään englanniksi. Opintojaksolla on sekä lähiopetusta, verkkotehtäviä ja -opintoja, vierailijaluentoja sekä työpajoja.Metropolia University of Applied Sciences


Metropolia Ammattikorkeakoulu järjestää työelämässä toimiville ammattilaisille suunnattuja kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutusta. Koulutuksen sisältö on laadittu yhdessä työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja se vastaa nopeasti muuttuvan toimintaympäristömme asettamiin vaatimuksiin. Esimerkki koulutusohjelmasta vuodelta 2019Aalto University


Aalto organiczes courses about the cybersecurity, check out https://haic.fi/education. and MOOC (Massive Open Online Courses) there is Cyber Security Base 2019-2020 available https://cybersecuritybase.mooc.fi/.Did I forget something? Give me a shout anu@futurefemale.com.

908 views0 comments

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page